Dine muligheder

Vi tilbyder både individuelle og gruppeforløb for dig der er ramt af stress. Nedenfor kan du læse om fordelen ved at bearbejde din stress i et gruppeforløb. Et individuelt forløb kan være lige så givende og er for dig som ikke umiddelbart føler dig tilskyndet til at starte op i en gruppe. Hvis du er i tvivl om hvorvidt et gruppeforløb er noget for dig, kan det være en god ide at starte med individuelle samtaler hvorefter du kan tage stilling til dit videre forløb.

Bearbejdning af stress i grupper​

Det er vores erfaring, at det kan være en uvurderlig støtte at møde andre der gennemlever det samme som én selv. At høre andre fortælle og selv fortælle om sit stressforløb til folk der genkender og gennemgår det samme, har stor terapeutisk virkning.

Ofte er der meget skam forbundet med pludselig ikke længere at kunne det man kunne før. Pludselig at have mistet sin evne til at arbejde og fungere normalt. Ens selvbillede kan lide et alvorligt knæk og man kan få følelsen af ikke længere at kunne kende sig selv. Skammen kan gøre det svært at tale med sine nærmeste om hvad det er man gennemlever. De “kender” hellere ikke længere én og har måske svært ved at forstå hvordan selv den mindste ting, forventning eller krav fra omverdenen kan føles overvældende og angstfremkaldende. Situationen kan ofte udvikle sig til at man isolerer sig mere og mere og undgår enhver kontakt og konfrontation.

Da skammen giver os trang til at isolere os, kan den blive en hæmsko for at bede om hjælp og komme stresssymptomerne til livs. Ved at møde andre i samme situation kan skammen afløses af en dybere erkendelse og accept af ens tilstand og livssituation, hvilket er afgørende for den videre bearbejdning.

Individuel bearbejdning af stress​​

Vi tilbyder også individuelle forløb for dig der er stressramt. Det kan være befordrende at tale med en udenforstående person, som har tavshedspligt, som kan hjælpe med de specifikke problemstillinger ved stress samt de generelle udviklingsprocesser forbundet hermed. Du kan starte med individuelle samtaler og evt. senere deltage i gruppeforløb. Individuel behandling tilbydes i Horsens og Nørre Snede. I enkelte tilfælde tilbyder vi skype-sessioner.

Praktisk​

Et gruppeforløb består dels af individuel bearbejdning (i gruppen) og ved at du får inspiration du kan gøre brug af i din hverdag. Der vil også være elementer af undervisning (psykoedukation) som også er virkningsfuld som element til din proces. Der er to terapeuter med i gruppen.

Gruppens størrelse vil være på max 8 personer. Vi mødes 5 gange á 3 timer. Pris pr person pr gang: 750 kr. (Pris pr person i alt: 3950 kr for hele forløbet inkl. te/kaffe)

NB! Ved grupper under 8 personer vil mødegangen blive af 2,5 timers varighed.​

Tid og sted​

Opstart af næste gruppeforløb i Horsens februar 2019. 5 på hinanden følgende onsdage fra 11.00 – 14.00: Den 13., 20. og 27. feb. samt 13. og 20. marts.​

Tilmelding​

Du tilmelder dig et gruppeforløb ved at sende en mail til risiggaard@gmail.com og samtidig betale depositum til konto. Resten er kursusafgiften betales senest to uger inden kursusopstart. Ønsker du at booke tid til individuel forløb ring eller mail.