Vores menneskesyn og terapeutiske tilgang

Vi opfatter mennesket som grundlæggende livskreative. Vi har alle en iboende evne til selvregulering og psykisk sundhed og en evne til at føle empati. Dette menneskesyn understøttes af moderne udviklingspsykologi og spædbarnsforskning. Med dette udgangspunkt ser vi livets vanskeligheder som udviklingsmuligheder. De fleste af os har oplevet tab af den ene eller anden slags. Tab af en nær person, tab af kærlighed, tab af tillid og tro. Vi udfordres gennem livet på vores naturlige relationelle, kreative og empatiske kompetencer og som konsekvens heraf kan vi miste tilliden til os selv og andre og opleve følelser af forkerthed, rådvildhed og meningsløshed. Ved at fokusere på den enkeltes ressourcer og de sunde selvregulerende funktioner vi alle rummer, er det terapiens opgave at komme nærmere og genopdage den vi allerede i forvejen er. Der er som udgangspunkt ikke noget galt med os. De tilsyneladende uhensigtsmæssige strategier og handlemønstre vi har udviklet kan ses som kreative strategie, der har hjulpet os til at overleve og håndtere livets udfordringer bedst muligt.

Rikke Siggaard

Rikke er certificeret psykoterapeut fra ID-Academy. Desuden har hun en akademisk baggrund inden for buddhistiske studier og er cand.mag. i tværkulturelle studier fra Københavns universitet. Rikke har 20 års erfaring med meditation og mindfulness. Hun er godkendt af Dansk Psykoterapeut Forening.

Torben Hansen

Torben har en masteruddannelse i kybernetisk psykoterapi og psykologi fra Vedfelt Instituttet samt en supervisionsuddannelse fra samme sted. Han underviser og uddanner og supervisere terapeuter og er uddannelsesleder på Vedfelt Instituttets udd.afd. Se Vedfelt.dk. Desuden har han en 3 årig uddannelse i mindfulness og meditationsformidling fra Skolen for anvendt meditation. Torben er godkendt af Dansk Psykoterapeut Forening.