Forside2018-10-11T09:06:20+00:00

Ramt af stress?

Oplever du symptomer på stress efter at du i kortere eller længere tid været udsat for en belastning af den ene eller anden slags, er det afgørende at påbegynde et behandlingsforløb så hurtigt som muligt.

Hos os kan du vælge at bearbejde din stress i et individuelt terapiforløb eller i ved at deltage i en gruppe med andre stressramte.

Vi arbejder ud fra et ressourceorienteret og sundhedsfremmende værdigrundlag og vi leder således ikke efter fejl og mangler.

Det som på overfladen kan ligne et sammenbrud, stress, angst og depression kan ved en kreativ terapeutiske indstilling og rette behandling vise sig at være et gennembrud på vej mod en ny og mere sammenhængende orden.

Hvad er stress?

Stress er kroppens svar på en fysisk eller psykisk belastning. Det er en funktion der gør os i stand til at møde trusler og farer i vores omgivelser bedst muligt. Udsættes vi for en traumatisk hændelse, en ulykke, et overgreb etc. aktiveres det sympatiske nervesystem, hjerterytmen bliver hurtigere og blotrykket øges, hvilket gør os fysisk og psykisk beredte til kampe eller flugt. I en reel truende situation er de kropslige reaktioner naturlige og hensigtsmæssige måder at reagere på.

Når vi udsættes for en stressende situation reagerer kroppen som om den bliver udsat for en fysik trussel eller fare. Kamphormonet adrenalin udløses og gør os i stand til at klare udfordringen. En kortvarig stress virker energimobiliserende – man kan føle sig helt høj og ovenpå. Den parasympatiske del af nervesystemet sørger for at man er i stand til at vende tilbage til en normal ikke stresset tilstand, når opgaven er løst.

Når stress bliver til sygdom

Problemet opstår når vi gennem længere tid udsættes for stress og kroppens naturlige forsvar mod belastning aktiveres hyppigere eller hele tiden. Krop og psyke vil få stadig sværere ved at slå alarmberedskabet fra – det parasympatiske nervesystem bliver ikke længere aktiveret og man kan ikke genfinde roen.  Over tid kan en vedvarende belastning af krop og psyke føre til angst, stress og depression eller depressionslignende tilstande.

Når stress er blevet en sygdom sidestilles det med et decideret traume. Symptomerne er de samme. Den kroniske stress kaldes derfor også traumatisk stress-syndrom. Er du ramt af kronisk stress vil du kunne genkende langt de fleste af symptomerne beskrevet oven for.

En mildere form for stress er akut stress. Symptomerne ved den akutte stress er mildere og kan hurtigere behandles hvis der interveneres tidligt i forløbet.

Årsager til stress

Årsagerne til stress kan være mange og kan være vanskelige overhovedet at identificere.  Ofte er det psykologiske faktorer eller ydre stressorer der typisk forårsager stress så som uvished, omstilling, konflikter, tab, frustration og pres. Uanset om årsagerne er kendte eller ukendte, om de er arbejdspladsrelaterede eller knyttet til privatlivet, så er det muligt at ændre og nedbringe de symptomer du måtte have og hjælpe dig til at komme videre.

Den som altid styrter af
Får aldrig læsset byrder af.
Men den som gider slappe af,
Får overskud at tappe af.


Piet Hein

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Vi passer på din e-mail og følger EU’s persondataforordning.