Den som altid styrter af
Får aldrig læsset byrder af.
Men den som gider slappe af,
Får overskud at tappe af.

Piet Hein

Ramt af stress

Oplever du symptomer på stress efter at du i kortere eller længere tid været udsat for en belastning af den ene eller anden slags, er det afgørende at påbegynde et behandlingsforløb så hurtigt som muligt.

Hos os kan du vælge at bearbejde din stress i et individuelt terapiforløb eller i ved at deltage i en gruppe med andre stressramte.

Vi arbejder ud fra et ressourceorienteret og sundhedsfremmende værdigrundlag og vi leder således ikke efter fejl og mangler.

Det som på overfladen kan ligne et sammenbrud, stress, angst og depression kan ved en kreativ terapeutiske indstilling og rette behandling vise sig at være et gennembrud på vej mod en ny og mere sammenhængende orden.

Hvad er stress

Stress er kroppens svar på en fysisk eller psykisk belastning. Det er en funktion der gør os i stand til at møde trusler og farer i vores omgivelser bedst muligt. Udsættes vi for en traumatisk hændelse, en ulykke, et overgreb etc. aktiveres det sympatiske nervesystem, hjerterytmen bliver hurtigere og blotrykket øges, hvilket gør os fysisk og psykisk beredte til kampe eller flugt. I en reel truende situation er de kropslige reaktioner naturlige og hensigtsmæssige måder at reagere på.

Når vi udsættes for en stressende situation reagerer kroppen som om den bliver udsat for en fysik trussel eller fare. Kamphormonet adrenalin udløses og gør os i stand til at klare udfordringen. En kortvarig stress virker energimobiliserende – man kan føle sig helt høj og ovenpå. Den parasympatiske del af nervesystemet sørger for at man er i stand til at vende tilbage til en normal ikke stresset tilstand, når opgaven er løst

Når stress bliver til sygdom

Det er vores erfaring, at det kan være en uvurderlig støtte at møde andre der gennemlever det samme som én selv.  At høre andre fortælle og selv fortælle om sit stressforløb til folk der genkender og gennemgår det samme, har stor terapeutisk virkning.

Årsager til stress

Årsagerne til stress kan være mange og kan være vanskelige overhovedet at identificere. Ofte er det psykologiske faktorer eller ydre stressorer der typisk forårsager stress så som uvished, omstilling, konflikter, tab, frustration og pres. Uanset om årsagerne er kendte eller ukendte, om de er arbejdspladsrelaterede eller knyttet til privatlivet, så er det muligt at ændre og nedbringe de symptomer du måtte have og hjælpe dig til at komme videre.